Maria Galicka

Maria Galicka - urodziła się w 1936 roku na Lubelszczyźnie, przyjechała z rodziną do Mokrzycy Małej (nazywanej wówczas Mokrzyczką) późną wiosną 1947 roku. Pierwszą pracę w biurze podjęła w wieku niespełna 16 lat, w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mokrzycy. Pracowała później na różnych stanowiskach, zarówno w PGR, jak i w innych zakładach państwowych. 

Jest skarbnicą wiedzy na temat historii, topografii, życia społecznego i kulturalnego powojennego Wolina. Jej mąż (ur. w 1924 roku) pochodził z Korostenia (obwód Żytomierski, obecnie na Ukrainie). Po wybuchu II Wojny Światowej był wywieziony na Syberię. 

Zgłosił się do I Armii Wojska Polskiego, przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina.

Na zdjęciu: Maria Galicka (z lewej) z koleżanką Elżbietą (po mężu Lewandowską). Ogród w Mokrzycy Małej, początek lat 50. XX wieku. Z archiwum rodzinnego Marii Galickiej. Sygnatura WO_MG_2019_149

Posłuchaj

Zwyczaje pogrzebowe przed wojną na Lubelszczyźnie
O pracy i rozrywkach w PGR Mokrzyca
O podróży na pogrzeb teściowej do Związku Radzieckiego

Galeria