Stanisława Stepaniuk

Stanisława Stepaniuk (z domu Aszkiełowicz) – urodziła się w 1928 roku. Jej rodzina mieszkała we wsi Wawiórka (parafia Miedniki, obecnie w obwodzie grodzieńskim na Białorusi). Przyjechała na Pomorze Zachodnie z mężem Stanisławem i dziećmi w grudniu 1957 roku. W jej opowieści ważne miejsce zajmują m.in. realia życia w rodzinnej wsi przed wybuchem wojny, powojenna przymusowa kolektywizacja w Związku Radzieckim, opis podróży do Polski. Mieszka w Wisełce. 

Na zdjęciu: Stanisława Stepaniuk.
Fot. P. Grochocki

Posłuchaj

Przyjazd do Polski
Droga na Berlin
O zakładaniu kołchozów w Związku Radzieckim

Galeria