Julianna Herdzik

Julianna Herdzik – urodziła się w 1928 roku, we wsi Krajno-Parcele na Kielecczyźnie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Opowiada o wielkim szacunku, jaki okazywano sobie w rodzinie w czasach jej dzieciństwa, mimo trudnych warunków życia.

Przyjechali na Wyspę Wolin w 1948 roku i osiedlili się we wsi Laska. 

Wyszła za mąż w 1950 roku. W jej wspomnieniach dużo miejsca zajmują obrazy z wojny, była świadkiem wielu scen wojennego okrucieństwa. 

Na zdjęciu: wieś Laska współcześnie.
Za: Wikipedia, fot. Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21). Praca własna, CC BY 3.0

Posłuchaj

Rozbiórka kościoła w Lasce
Pierwsze lata po przyjeździe. Praca na roli
O końcu spółdzielni produkcyjnych