Dodaj swoją historię

Tworzymy archiwum społeczne mieszkańców gminy i wyspy Wolin.

Chcemy zamieszczać na tej stronie udostępnione przez mieszkańców historie i fotografie rodzinne, zdjęcia pamiątek i ważnych przedmiotów, fragmenty wspomnień, dziejów miejscowości i regionu.

Pragniemy nagrać relacje biograficzne osób w różnym wieku, przede wszystkim mieszkańców najstarszych, jeśli zdrowie i okoliczności pozwolą na spotkanie. Młodsze pokolenia również mają do opowiedzenia ciekawe historie, „odziedziczone” po rodzicach i dziadkach. Zachęcamy, by się nimi z nami podzieliły.

Fragmenty nagrań zostaną tutaj opublikowane (po wyrażeniu zgody przez rozmówcę/rozmówczynię). Materiały i pamiątki zostaną zeskanowane/zreprodukowane i zwrócone właścicielom.

Kontakt z Muzeum:

e-mail: k.golebiowska@muzeumwolin.pl
Telefon: 695-746-832

W treści wiadomości prosimy o podanie numeru telefonu i informacje o zbiorze/materiałach/osobach (np. zdjęcia i ich ilość lub osoba, która zgadza się na nagranie, jej wiek i 2-3 zdania notatki biograficznej), a także o możliwościach technicznych i organizacyjnych, dotyczących spotkania i przekazania zbioru.

Przesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich bezpłatne i niekomercyjne użycie dla potrzeb projektu oraz na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

Prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują w całości ich autorzy/właściciele.

Nadesłane materiały będą publikowane w oryginalnej postaci, w przypadkach wymagających ingerencji redakcyjnej zastrzegamy sobie prawo do jej wykonania.

Wykorzystanie materiałów do celów komercyjnych przez osoby trzecie wymaga zgody autorów i oddzielnej umowy.

Przy cytowaniu i wykorzystaniu materiałów zawsze wymagane jest wskazanie źródła i autora.

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA).